Výuka

- paragliding

  • video

    Paragliding - úvod

  • video

    Paragliding - výbava

  • video

    Paragliding - příprava

  • video

    Paragliding - start

  • video

    Paragliding - letové manévry

  • video

    Paragliding - vyklesávací manévry

  • video

    Paragliding - záložní padák

  • video

    Paragliding - létání na navijáku

  • video

    Paragliding - přistání

  • video

    Paragliding - závěr

  • video

    Paragliding - komplet

    (sportovní létání ... bezpečně)

  • video

    Paragliding - Vlekání

- meteorologie

  • video

    Meteorologie - úvod

  • video

    Meteorologie - atmosféra

  • video

    Meteorologie - tlak

  • video

    Meteorologie - základní meteo. prvky

  • video

    Meteorologie - oblačnost

  • video

    Meteorologie - tlakové útvary

  • video

    Meteorologie - atmosferické fronty

  • video

    Meteorologie - termické proudění

  • video

    Meteorologie - turbulence

  • video

    Meteorologie - horská cirkulace

  • video

    Meteorologie - místní proudění

  • video

    Meteorologie - bouřka

  • video

    Meteorologie - závěr

  • video

    Meteorologie - komplet

- aerodynamika

  • video

    Aerodynamika - komplet

- motorový paragliding

  • video

    Motorový paragliding - Úvod

  • video

    Motorový paragliding - Předletová prohlídka

  • video

    Motorový paragliding - Čelní start

  • video

    Motorový paragliding - Křížový start

  • video

    Motorový paragliding - Způsoby křížových startů

  • video

    Motorový paragliding - Chyby při startu

  • video

    Motorový paragliding - Korekce vrchlíku při startu

  • video

    Motorový paragliding - Rozpočet na přistání

  • video

    Motorový paragliding - Přistání

  • video

    Motorový paragliding - Závěr

  • video

    Motorový paragliding - Tříkolky - 1. Úvod, Odlišnosti oproti PPG, Předletová příprava

  • video

    Motorový paragliding - Tříkolky - 2. Start

  • video

    Motorový paragliding - Tříkolky - 3. Chyby při startu

  • video

    Motorový paragliding - Tříkolky - 4. Přistání

  • video

    Motorový paragliding - Tříkolky - 5. Technika pilotáže

  • video

    Motorový paragliding - Motorový paragliding - komplet

  • video

    Motorový paragliding - Tříkolky - komplet

- první pomoc

  • video

    První pomoc - Úvod

  • video

    První pomoc - Masivní krvácení

  • video

    První pomoc - Zprůchodnění dýchacích cest

  • video

    První pomoc - Zajištění dýchání

  • video

    První pomoc - Zajištění krevního oběhu

  • video

    První pomoc - Akutní stavy + použití defibrilátoru

- Zkušební testy

k získání pilotní licence: (z nabídky vyberte test: PL A)

Již několikátým rokem pravidelně zjišťujeme, že vědomosti, které jsme přes léto do našich kurzistů pracně natlačili, nenávratně přes zimu zmizí v jakési černé díře… Znalosti získané v kurzu nemají sloužit jen k bezprostřednímu získání pilotní licence, ale mají být jakousi cestou vedoucí k opravdovému pilotnímu umění. Bez základních informací o aerodynamice, meteorologii, předpisech atd.. se sice dá po nějakou dobu ve vzduchu pohybovat (krosna létá především na benzín), ale takto létající osoba nemůže být rozhodně nazývána pilotem.
Prověřte si svoje znalosti na zkušebních testech LAA!

!!! zkušební testy LAA ČR !!!

jak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up