Kurz

Podmínky pro přijetí


_ Věk nad 15 let, u osob mladších 18ti let je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. Horní věková hranice není omezena.

 

_ Dobrý zdravotní stav. U Pokračovacího a Motorového kurzu je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od obvodního lékaře.

 

_ Dobrá nálada a chuť zkusit něco nového.

 

 

Co si vzít s sebou?

- Pevnou kotníkovou obuv (doporučená)
- Oděv nebránící volnému pohybu
- Dobrou náladu a chuť zkusit něco nového

- Lehkou cyklistickou přilbu (doporučená)

- Pití na celý den a svačinu

Jak se přihlásit?

- Vyplnit on-line přihlášku na vybraný kurz a odeslat. Po obdržení přihlášky budete informováni o volných místech ve Vámi vybraném termínu a vyzváni k zaplacení zálohy.

 

- Zaplatit zálohu 4.000,-Kč na č.ú.: 1980843349/0800. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo a ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení. Po obdržení zálohy Vám zašleme knížku "Paragliding", odkazy na výuková videa a seznam požadovaných okruhů teoretických znalostí pro získání pilotní licence, abyste se mohli začít připravovat.

 

- V případě nepřízně počasí bude účastníkům kurzu umožněno bezplatně dokončit praktickou část výcviku v náhradním termínu.

Storno poplatky

- Zaplacením kurzovného je účastník závazně přihlášen.

 

- Změnu termínu kurzu, nebo zrušení závazné přihlášky lze:

 

- Do 30 dní před zahájením kurzu – vrací se celá částka po odečtení poplatku za administrativu a odeslané materiály 500,-Kč
- 30 - 15 dní před zahájením kurzu – poplatek 50% z kurzovného
- Méně než 15 dní před zahájením kurzu – zaniká nárok na vrácení celé částky

 

Závazné přihlášení je přenosné, účastník může zajistit po domluvě za sebe náhradníka. Údaje o konkrétním účastníkovi kurzu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, kontaktní emailová adresa, výška a váha účastníka) musí být sděleny poskytovateli zákazníkem emailovou zprávou nejpozději 3 dny před zahájením kurzu.

 

Více viz. Obchodní podmínky

jak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up