Kurz

Základní motorový kurz


To pravé pro milovníky výšek, dálek a vůně benzinu...

Naučíte se

 • Teorii a předpisy motorového létání
 • Připravit stroj k letu
 • Základní servis
 • Ovládat kluzák s motorem
 • Samostatně startovat

V ceně získáte

 • Zapůjčení vybavení
 • Zapůjčení komunikační přilby
 • Péči zkušených instruktorů
 • Povinné pojištění
 • Foto z kurzu
 • Studijní materiály
12.500 / 6 dní

V průběhu šestidenního intenzivního kurzu motorového paraglidingu vás zkušení instruktoři seznámí s problematikou tohoto sportu a získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k vašemu budoucímu samostatnému létání.

 

Místo konání: Býkovice

Podmínky pro přijetí do kurzu

- Věk min. 16 let (u osob mladších 18ti let souhlas rodičů nebo zákonného zástupce)
- Potvrzení o zdravotní způsobilosti od obvodního lékaře.
- Absolvování minimálně třídenního Základního kurzu - doporučujeme i Pokračovací kurz

- Dokonalé ovládání padákového kluzáku - předem ověřené u instruktora

Průběh kurzu

  -Sraz
Sraz je vždy v sobotu ráno v 9:00 hodin v Býkovicích. Každému z žáků je vystaven Osobní list, přiděleno paraglidingové vybavení a v závislosti na meteorologické situaci se začíná s výukou praktické nebo teoretické části kurzu.
Nezapomeňte si proto už na první setkání vzít vhodné oblečení a pevnou kotníkovou obuv.


  -Praktická část výcviku
Začínáme ověřováním dovedností ovládání padákového kluzáku a způsobu startu nejdříve bez motoru. Poté postupně přecházíme na ovládání padáku a výuku způsobu startu s motorem. Seznámíme se s typem motorové krosny, na které bude výcvik probíhat, jejím sestavením a bezpečnou manipulací. Ve škole používáme krosny firmy NIRVANA typu ELECTRIC a RODEO.
Dále si vyzkoušíme tah motoru a manipulaci s ovladačem plynu nejprve na zemi, a pak i na zádech. Nezbytnou část praktického výcviku tvoří nácvik startování padáku s motorovou krosnou na zádech s vypnutým motorem.

Počet povinných cvičení uvedený ve výcvikové osnově je pouze orientační. Škola si vyhrazuje právo v případě pochybností instruktora počet některých cvičení kvůli bezpečnosti žáka navýšit.


  -Teoretický výcvik:
Tak jako ve všech našich kurzech, tak i v kurzu Motorovém probíhá souběžně s praktickým výcvikem také teoretická výuka. Ta předchází jakékoliv činnosti s padákem, a to jak na zemi, tak ve vzduchu.
Instruktoři vás seznámí se stavbou a konstrukcí motorové krosny a bezpečnostními předpisy při manipulaci se strojem. Naučí vás řešit nouzové situace, dozvíte se důležité postupy v oblasti zdravovědy a v neposlední řadě se seznámíte s předpisy, jejichž znalost je nezbytná pro bezpečný pohyb ve vzduchu.
Budeme se vám snažit předat maximum vědomostí a vlastních zkušeností. Aby byla výuka co nejefektivnější, používáme během teoretického výkladu dataprojektor s vlastní projekcí s animacemi a videi, letecké časopisy, knihy a filmy. Velmi přínosným výukovým materiálem je také video průběžně natáčené po dobu kurzu a jeho následný podrobný rozbor. Tento způsob výuky se nám v minulosti osvědčil jako nejefektivnější a nic lepšího zatím nikdo ještě nevymyslel.

Cena kurzu

Cena kurzu: 12.500 Kč / 6 dní

     Cena zahrnuje
      - Zapůjčení kompletního paraglidingového vybavení (padákový kluzák, sedačka s chráničem páteře, ochranná přilba pro bezmotorovou část výcviku, motorová krosna firmy Nirvana)
      - Zapůjčení radiostanic pro bezmotorovou a odhlučněných komunikačních přileb pro motorovou část výcviku
      - Povinné pojištění na škody způsobené třetí osobě a podklady k Pilotní licenci
      - Práce instruktorů při praktické i teoretické výuce
      - Paragliding sešit se všemi důležitými informacemi a volným místem pro vaše zápisky
      - Zapůjčení výukových materiálů
      - Pronájem startovacích a přistávacích ploch
      - Palivo a mazivo
      - Vystavení Osobního listu
      - Záznam průběhu kurzu (digitální foto)
      - Záznam celé praktické výuky – videonahrávka, sloužící k následnému rozboru a zkvalitnění výuky
      - Technický servis
      - Poradenský servis

 

    Cena nezahrnuje
      - Dopravu na místo výcviku
      - Ubytování
      - Stravu
      - Poplatek za přezkoušení inspektorem
      - Poplatek za vydání pilotní licence

Další informace

  

   Ubytování

V případě výcviku v Býkovicích je možné využít ubytování v penzionu U tří volů (nová ubytovna v luxusním penzionu s bazénem, tenisovým kurtem a skvělou restaurací - pokoje s dvoulůžkem nebo šestilůžkem, kuchyňka s lednicí).
- Cena ubytování - viz ceník penzionu U tří volů
- Na penzionu je možné využívat volného internetového připojení, a to jak formou přímého propojení síťovým kabelem, tak i pomocí WI-FI signálu.

 

 Stravování
Obědy řešíme zpravidla společně v restauraci na penzionu U tří volů, nebo v některé z blízkých restaurací. Další jídlo si zajišťuje každý sám. Nutné je dbát na dodržování pitného režimu během výcviku.
Pro žáky školy platí zvýhodněná cena za obědové menu.

Objednávka kurzu

Základní motorový kurzjak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up