Kurz

Základní kurz - 3 dny


Třídenní intenzivní paraglidingový kurz, jehož cílem je získání nezbytných teoretických znalostí a praktických dovedností k prvním krokům ve vzduchu.

Naučíte se

 • Základy teorie létání
 • Ovládat padák na rovině
 • Samostatnou přípravu k letu
 • Samostatně startovat
 • Samostatně letět
 • Samostatně přistávat

V ceně získáte

 • Studijní materiály
 • Učebnici Paragliding
 • Zapůjčení vybavení
 • Péči zkušených instruktorů
 • Povinné pojištění
 • Foto z kurzu
 • Tričko a další
5.800,- / 3 dny

Tento kurz je nejlepším rozhodnutím pro všechny zájemce o volné létání. Kurzem Vás bezpečně provedou zkušení instruktoři, kteří se Vám budou plně věnovat po celou dobu výcviku od prvotního roztažení křídla až po nezapomenutelné samostatné lety. Ochotně Vám budou radit, pomáhat s přípravou a celý kurz dokumentovat. Cílem Základního kurzu je získání nezbytných teoretických znalostí a praktických dovedností dle výcvikové osnovy PL3 a připravení žáka pro možnost absolvování Pokračovacího kurzu a následnému získání pilotní licence.

Místo konání: Býkovice u Černé Hory (asi 30 km severně od Brna)

Podmínky pro přijetí do kurzu

- Věk min. 15 let, do 18-ti let je účast možná pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce. Horní věková hranice není omezena

- Dobrý zdravotní stav

Průběh kurzu

- Sraz
Sraz je vždy v sobotu ráno v 9:00 hodin v Býkovicích. Každému z žáků vystavíme Osobní list, přidělíme paraglidingové vybavení a v závislosti na meteorologické situaci začneme s výukou praktické nebo teoretické části kurzu.

Nezapomeňte si proto už na první setkání vzít vhodné oblečení a pevnou kotníkovou obuv.

 

- Praktická část výcviku
Poté, co se seznámíme s jednotlivými částmi paraglidingového vybavení, vezme si každý svůj přidělený komplet a všichni se společně přesuneme na cvičnou louku. Tam se po zbytek dne učíme základy paraglidingu, tedy startovat a ovládat padák bez odpoutání od země.

Druhý den pokračujeme létáním na cvičných terénech s malým převýšením, kde trénujeme starty s odpoutáním od země. Žáci nabírají výšku maximálně 15metrů. Při tomto cvičení jsou už žáci v rádiovém spojení s instruktorem, který je pomocí vysílačky upozorňuje na chyby a bezpečně koriguje jejich první lety. Dále trénujeme zatáčky o 90° a 180° a přistání do určeného sektoru. Je-li dostatečně silný vítr nacvičujeme další způsob startu, tzv. křížový start.

 

Počet povinných cvičení uvedený ve výcvikové osnově je pouze orientační. Škola si vyhrazuje právo v případě pochybností instruktora počet některých cvičení kvůli bezpečnosti žáka navýšit.

 

- Teoretická část výcviku
Nedílnou součástí základního kurzu paraglidingu je také teoretická výuka. Ta předchází jakékoliv činnosti s padákem a to jak na zemi, tak ve vzduchu. Vaši instruktoři se budou snažit předat Vám maximum vědomostí a vlastních zkušeností. Aby byla výuka co nejefektivnější a lépe zapamatovatelná, je teoretický výklad oživen dataprojekcí s animacemi a videi.

 

 

 

Cena kurzu

Cena kurzu: 5.800,- Kč / 3 dny

- Cena zahrnuje
           - Zapůjčení kompletního paraglidingového vybavení (padákový kluzák, sedačka, přilba, vysílačka)
           - Péči zkušených instruktorů při praktické i teoretické výuce paraglidingu
           - Paragliding sešit se všemi důležitými informacemi a volným místem pro vaše zápisky
           - Výukovou knihu R. Plose Paragliding
           - Zapůjčení dalších výukových materiálů
           - Vystavení Osobního listu
           - Povinné pojištění na škody způsobené třetí osobě
           - Pronájem startovacích a přistávacích ploch
           - Dárkový balíček – diplomatka, tričko, propiska, nálepky, katalogy padáků
           - Poradenský servis
           - Technický servis
           - Záznam průběhu kurzu (digitální foto)
           - Záznam celé praktické výuky – videonahrávka, sloužící k následnému rozboru a zkvalitnění výuky

 

- Cena nezahrnuje
           - Dopravu na místo výcviku
           - Ubytování
           - Stravu

 

- Storno poplatky

 

- Do 30 dní před zahájením kurzu – vrací se celá částka po odečtení poplatku za administrativu

- 30 - 15 dní před zahájením kurzu – poplatek 50% z kurzovného
- Méně než 15 dní před zahájením kurzu – zaniká nárok na vrácení celé částky

 

Závazné přihlášení je přenosné, účastník může zajistit po domluvě za sebe náhradníka. Údaje o konkrétním účastníkovi kurzu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, kontaktní emailová adresa, výška a váha účastníka) musí být sděleny poskytovateli zákazníkem emailovou zprávou nejpozději 3 dny před zahájením kurzu.

 

Při zrušení kurzu školou (kvůli nepříznivé předpovědi počasí, nebo z provozních důvodů) se nabídne možnost převedení platby na nový termín, popřípadě se platba vrátí snížená o poplatek 500,- Kč za administrativní práci. V případě zrušení služby Leteckou školou bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. Při stornování služby není Letecká škola Jožky Káčera odpovědna za veškeré vzniklé náklady s tím spojené.

 

Více: viz. Obchodní podmínky

Další informace

- Ubytování

Dle vlastní volby a možností v okolí. Doporučujeme Restauraci Zámecká v Lysicích.

 

 

- Stravovánína penzi
Obědy řešíme zpravidla společně v restauraci Zámecká v Lysicích, nebo v některé z blízkých restaurací. Další jídlo si zajišťuje každý sám. Nutné je dbát na dodržování pitného režimu během výcviku.

Objednávka kurzu

Základní kurz - 3 dnyjak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up