Kurz

Pokračovací kurz


Tento čtyřdenní kurz paraglidingu navazuje na Základní kurz a jeho cílem je získání pilotní licence.

Naučíte se

 • Kompletní teorii létání
 • Ovládat křídlo za letu
 • Létání za pomoci navijáku
 • Základy létání v termice
 • Řešení základních nouzových situací
 • Základy dodržování letištního provozu

V ceně získáte

 • Zapůjčení kompletního vybavení
 • Základní kurz létání na navijáku
 • Pojištění na škody způsobené třetí straně
 • Péči zkušených instruktorů
 • Asistenci při startu a přistání
6.400,-(5.760,- Kč pro členy) / 4 dny

Součástí kurzu je intenzivní výuka potřebných znalostí z oboru meteorologie, aerodynamiky, leteckých předpisů, letové praxe a praktická výuka létání. Kurz je určen pro absolventy třídenního Základního kurzu nebo pro absolventy Základních kurzů jiných škol, u kterých byly předem ověřeny získané vědomosti a praktické dovednosti.

Místo konání: Býkovice / Borotice

Podmínky pro přijetí do kurzu

- Věk min. 15let (u osob mladších 18 let souhlas rodičů nebo zákonného zástupce)

- Potvrzení o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře.

- Absolvování třídenního Základního kurzu

- Zahájit kurz je možné do 90ti dnů od absolvování Základního kurzu.

- Pokud chcete nastoupit do Pokračovacího kurzu, ale Základní kurz jste absolvovali před měsícem a více, je nezbytné zúčastnit se minimálně jednoho Pozemního tréninku u nás v Býkovicích. Tento trénink není v ceně kurzu a je nutné ho absolvovat maximálně 14 dní před zahájením Pokračovacího kurzu.

Průběh kurzu

Sraz je ve čtvrtek v 9 hodin ráno v Býkovicích, kde strávíme první dva dny kurzu. Nadále budeme zdokonalovat ovládání padákového kluzáku, čelní i křížové starty a létání z kopce s menším převýšením. Během těchto dvou dnů se seznámíme s nezbytnou teorií pro bezpečné létání z větších kopců a se specifiky létání na navijáku. Na konci teoretické přípravy je možné napsat závěrečný test.


Další dny (sobota + neděle) se scházíme již na předem domluveném letišti a začínáme s výcvikem výškových letů. K tomu nám slouží k paraglidingu upravený naviják. Žáci létají ve výšce 300 – 600 m nad zemí a plní úkoly dané výcvikovou osnovou. Po celou dobu letu jsou v radiovém spojení s instruktorem a poslouchají jeho pokyny. Lety uskutečněné pomocí navijáku jsou plynulé a velice pohodové. Přistává se na místě startu, což umožňuje okamžité opětné vzlétnutí bez nutnosti dalšího přemísťování. Cvičných letů se tak za dobrých povětrnostních podmínek udělá během dne více než na kopci. Po úspěšném absolvování Pokračovacího kurzu a složení závěrečných zkoušek, jste plně připraveni pro samostatné létání a můžete si zažádat u LAA ČR o vydání pilotního průkazu.

Cena kurzu

Cena kurzu: 6.400,- Kč (5.760,- Kč pro členy) / 4 dny

- Cena zahrnuje
           - Zapůjčení kompletního paraglidingového vybavení
           - Práce instruktorů při praktické i teoretické výuce

           - Základní kurz létání na navijáku (školení + 6letů)
           - Povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené 3.osobě
           - Vystavení Osobního listu
           - Poradenský servis
           - Technický servis
           - Provoz navijáku nebo přesun na letecké terény (v případě létání v ČR)
           - Pronájem startovacích a přistávacích ploch
           - Záznam průběhu kurzu (digitální foto)
        

 

- Cena nezahrnuje
           - Dopravu na místo výcviku
           - Ubytování
           - Stravu
           - Poplatek za přezkoušení inspektorem ( 500,-Kč)
           - Poplatek za vydání pilotního průkazu (1.800,-Kč)

 

- Storno poplatky

 - Do 30 dní před zahájením kurzu – vracíme celou částku                                                       

- 30 - 15 dní před zahájením kurzu – vracíme 50% z uhrazeného kurzovného
- Méně než 15 dní před zahájením kurzu – zaniká nárok na vrácení celé částky

 

Závazné přihlášení je přenosné, účastník tedy za sebe může po předchozí domluvě zajistit náhradníka. Údaje o náhradním účastníkovi kurzu (jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, kontaktní emailová adresa, výška a váha účastníka) musí být sděleny naší škole emailovou zprávou nejpozději 3 dny před zahájením kurzu. Podmínkou je, aby náhradní účastník byl absolventem Základního kurzu.


Při zrušení kurzu ze strany naší školy (kvůli nepříznivé předpovědi počasí, nebo z provozních důvodů) nabízíme možnost převedení platby na nový termín, případně platbu vrátíme. Pokud kurz rušíme, tak Vás ihned kontaktujeme, abychom se domluvili na dalším postupu. 

 

Více: viz. Obchodní podmínky

Další informace

Ubytování během první části kurzu je možné si samostatně zajistit na penzionu v Býkovicích, popř. v jiném ubytovací zařízení v okolí. Další dny se řeší dle možností v místě konání.
Stravu si zajišťuje každý samostatně. Obědy řešíme zpravidla společně návštěvou některé z blízkých restaurací.
Naviják je zařízení umožňující pomocí 1,5 km dlouhého lana vytáhnout pilota běžně do cca 300 – 600 m výšky nad terénem. Za příznivých podmínek nejsou výjimkou vleky ještě vyšší.

Létá se na letištích nebo vhodných travnatých plochách s dobrým přehledem. Pilot - žák je předem poučen o pohybu v daném prostoru letiště. Během letu je žák s instruktorem spojen vysílačkou, kterou dostává přesné pokyny k provedení letu. Na místě startu je také druhý instruktor, který žáka na let připraví a vysvětlí mu průběh startu.

Objednávka kurzu

Pokračovací kurz
jak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up