Kurz

Motorový kurz - dolétání


Jedná se o praktické dolétání motorového kurzu a dokončení výcvikové osnovy. Kurz může být zakončen závěrečným přezkoušením s možností získání pilotní licence.

Naučíte se

  • Startovat a přistávat
  • Létat po okruhu
  • Nácvik změny smyslu otáčení
  • Průlety
  • Nácvik nouzového přistání

V ceně získáte

  • Péči zkušených instruktorů
  • Zapůjčení komunikačních prostředků
  • Povinné pojištění
  • Foto z kurzu
  • Video rozbor startů a přistání
1.500,- / 1 lekce

Místo konání: Býkovice

Podmínky pro přijetí do kurzu

- Věk min. 16 let, (u osob mladších 18ti let souhlas rodičů nebo zákonného zástupce)
- Potvrzení o zdravotní způsobilosti od obvodního lékaře
- Absolvování Základního Motorového kurzu 
- Dokonalé ovládání padákového kluzáku - ověřené předem u instruktora

Průběh kurzu

- Lekce probíhají brzy ráno nebo pozdě odpoledne mimo nejsilnější termickou aktivitu. 

- Jednotlivé termíny lekcí tohoto kurzu nejsou pevně stanoveny, ale domlouvají se individuálně s ohledem na počasí a čas instruktora.

Cena kurzu

Cena kurzu: 1.500,- Kč / 1 lekce

- Počet lekcí se odvíjí od schopnosti žáka samostatně zvládnout všechny letové úlohy dané výcvikovou osnovou a dle potřeby může být počet lekcí navýšen!!!

- Časové rozmezí jedné letové lekce: 2 - 4 hodiny v závislosti na meteopodmínkách. 

- Pro první nákup je minimum 5 lekcí!

 

Cena zahrnuje:

- Zapůjčení odhlučněné komunikační přilby 
- Práce instruktorů 
- Zapůjčení výukových materiálů
- Pronájem startovacích a přistávacích ploch

- Záznam průběhu kurzu (digitální foto)

- videozáznam za účelem rozboru startu a přistání

 

Cena nezahrnuje:

 

- Zapůjčení vybavení (padákový kluzák, motorová krosna )
- Dopravu na místo výcviku
- Ubytování
- Stravu
- Poplatek za přezkoušení inspektorem
- Poplatek za vydání pilotní licence

 

Škola nabízí možnost pronájmu:     

- motorová krosna včetně paliva a maziva:     1.000,-Kč / letová hodina

- trenažér pro nácvik startů s podvozkem:         500,-Kč / hodina

Další informace

- Žáka provází od nástupu do kurzu „Osobní list“. Zde je průběžně zaznamenáván celý výcvik – jak praktická cvičení, tak i teorie se kterou byl žák instruktorem seznámen. Po vyplnění celého Osobního listu splnil žák potřebnou osnovu výcviku a může přistoupit k závěrečnému přezkoušení. Závěrečné přezkoušení se skládá z testu, ústního přezkoušení a praktické části. Po složení závěrečných zkoušek bude žákovi na základě potvrzeného Osobního listu vystaven Pilotní průkaz PPG. Tento průkaz opravňuje k létání po celém světě. Od pilota se vyžaduje absolutní samostatnost, zodpovědnost a dokonalé ovládání padákového kluzáku.

 

 Předepsaná cvičení pro letový výcvik:

 

- Nácvik vzletu, letu po okruhu a přistání                            15 letů

- Nácvik zatáček o malém náklonu                                         2 lety / 10 cvičení
- Nácvik nízkých průletů                                                         3 lety / 18 cvičení
- Nácvik zatáček o velkém náklonu                                       2 lety /   5 cvičení
- Nácvik nouzového přistání                                                  6 letů


- Počet povinných cvičení uvedený ve výcvikové osnově je pouze orientační. Škola si vyhrazuje právo v případě pochybností instruktora počet některých cvičení kvůli bezpečnosti žáka navýšit.

Objednávka kurzu

Motorový kurz - dolétání
jak začít létat?
jak vybrat správnou školu?
v čem jsme jiní, než ostatní?
up