Valná hromada 2010

Valná hromada 2010

VH Svazu motorového paraglidingu

V sobotu 6.listopadu se v Říčanech u Brna sešla Valná hromada Svazu MPG. Valné hromady se mohou zůčastnit jak členové, tak i nečlenové svazu a účast na letošním meetingu byla okolo 50 hostů, ale jen 38 řádných členů s volebním právem.

vh1. Nejprve promluvil prezident Letecké Amatérské Asociace Jan Brskovský, poté se dostal ke slovu Ředitel správy LAA ČR Jiří Koubík a hned po něm i Hlavní inspektor provozu MPK Miroslav Huml. Mimo jiné zde zaznělo, že LAA má (k říjnu 2010) celkem 6970 členů, vydala okolo 9000 pilotních průkazů, eviduje 434 členů Svazu MPG (z toho 216 platících). A k tomuto datu je evidováno 890 majitelů SLZ kategorie MPK. Dále bylí přítomní informováni, že k 1.1.2011 dojde k určitým změnám v předpise UL 1 (zejména definice „akrobacie“) o jejichž platnosti budou veřejnost informovat pověření inspektoři provozu. Rovněž bylo poukázáno na nový systém „On-line“ pojištění u LAA a systém kontroly platnosti všech dokumentů.

2. Jako další si vzal slovo Miroslav Oros, který přišel s projektem „Cumulus“. Jedná se o projekt široké medializace sportovního létání. Více se můžete dočíst na stránkách Cumulus.

vh

3. Předseda Svazu MPG Antonín Kulíšek podal zprávu o hospodaření s prostředky LAA a Svazu MPG a zprávu o hospodaření s finančními prostředky reprezentace. Jiří Šrámek ho doplnil informací o likvidaci majetku reprezentace. Následovala zpráva Jany Bobkové o zasedání Cima a konání MS v MPG.

 4. Jako každoročně se i letos na Valné hromadě vyhodnocovala LIGA 2010. Mezi prvními se umístili Jan Šedivý, Michael Nadažy, Jabub Šedivý, z tříkolkářů Marcello Dvořák, Michal Tulec a Slávek Chatrný


vh vh vh


5. Pavel Březina seznámil veřejnost s novou myšlenkou – pořádání závodů formou divácky atraktivních her. Poukázal na proběhlé „Parabatix Sky racing“ a na smysl směřování takovýchto závodů i v našich podmínkách.

6. Důležitým bodem jednání se stalo Schvalování Organizačního řádu Svazu MPG, zejména pak četnost pořádání Valné hromady a doba funkčního období zvoleného předsednictva. Nakonec bylo odhlasováno tříleté funkční období a Valná hromada jedenkrát za tři roky.

vh7. Následovala veřejná diskuze na různá témata, pro něž mnozí vážili na VH cestu. Návrh na zrušení konání Ligy ČR neprošel, stejně jako seriálové konání MČR – změna z jednoho týdne na 4víkendy.

vh8. K závěru VH došlo na volbu nového předsednictva Svazu MPG LAA ČR. Kandidovali: Zdeněk Andrlík, Antonín Kulíšek, Jiří Šrámek, Petr Matoušek, Jan Jílek, Pavel Březina, Michaela Machartová, Tomáš Klapper a Michael Nadažy.

Novými členy pro  další 3-leté období jsou: Antonín Kulíšek (předseda), Petr Matoušek, Pavel Březina, Tomáš Klapper a Michael Nadažy. Doufejme, že to je šťastná volba a tito pánové budou za nás – motorové paraglidisty kopat co nejlépe.

Pak byli zvoleni delegáti na konferenci LAA ČR, proběhlo usnesení a zápis z VH. 

 

Další informace o průběhu VH jsou zvěřejněny na stránkách LAA  a  Mechy.cz