Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí do letecké školy

 

  • Věk nad 15 let, u osob mladších 18ti let je nutný souhlas rodičů, nebo zákonného zástupce

  • Potvrzení zdravotního stavu: Každý žák musí před zahájením kurzu absolvovat zdravotní prohlídku. U zájemců o motorový výcvik se jedná o prohlídku u určeného leteckého lékaře u zájemců o bezmotorové létání stačí základní vyšetření u obvodního lékaře.

Jednodenních seznamovacích a třídenních základních kurzů se tato povinnost netýká.

  • Pevná kotníková obuv

  • Oděv nebránící volnému pohybu

  • Dobrá nálada a chuť zkusit něco nového

V případě nepřízně počasí bude účastníkům kurzu umožněno bezplatně dokončit praktickou část výcviku v náhradním termínu.

Jak se přihlásit?

  • Vyplnit on-line přihlášku na vybraný kurz a odeslat. Po obdržení přihlášky budete informováni o volných místech ve Vámi vybraném termínu a vyzváni k zaplacení zálohy.

  • Zaplatit zálohu 4.000,-Kč na č.ú.: 827026153/0800. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo a ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení. Po obdržení zálohy Vám zašleme výukové DVD, knížku "Paragliding" a seznam požadovaných okruhů teoretických znalostí pro získání pilotní licence, abyste se mohli začít připravovat.


Storno poplatky:

Zaplacením kurzovného je účastník závazně přihlášen. Změnu termínu kurzu, nebo zrušení závazné přihlášky lze:

  • Do 30 dní před zahájením kurzu – bez poplatku
  • 30 - 15 dní před zahájením kurzu – poplatek 50% z kurzovného
  • Méně než 15 dní před zahájením kurzu – zaniká nárok na vrácení celé částky