Potřebuji pro motorový paragliding speciální pilotní průkaz?

Ano. Kurz obvykle trvá 7dní (ale i déle, závisí na počasí a šikovnosti žáka). Po absolvovaní všech teoretických a praktických lekcí a po úspěšném zvládnutí závěrečné praktické i písemné zkoušky vyplní instruktor PG školy Osobní list, na jehož základě vystaví LAA ČR (letecká amatérská asociace) průkaz PPG (nebo MPG – tříkolka), pro jehož vydání je dále nutno zaslat potvrzení od specializovaného leteckého lékaře, 1x fotografii pasového formátu a potvrzení o zaplacení správního poplatku.