Základní motorový kurz - 1.část

V průběhu sedmidenního intenzivního kurzu motorového paraglidingu vás zkušení instruktoři seznámí s problematikou tohoto sportu a získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k vašemu budoucímu samostatnému létání. Věková hranice nad 16 let

Cena kurzu: 12.500,- Kč (7.500,- Kč při zakoupení výbavy)

Naučíte se

 • Kompletní teorii létání
 • Ovládat křídlo bez motoru
 • Základy létání s motorem

Průběh kurzu

Každý den paraglidingového kurzu začíná rozborem synoptické mapy a momentální meteorologické situace. Každodenní náplní kurzu motorového paraglidingu je praktická část výcviku přímo propojená s potřebnou teorií. Celý průběh dne je zaznamenáván na videokameru. Rozbor záznamu je pak využíván ke zefektivnění výuky.

Sraz

Scházíme se v sobotu ráno ve Výcvikovém středisku v Býkovicích. Od žáků převezmeme vyplněné přihlášky, doplatek kurzovného a potvrzení o lékařské prohlídce. Každému z žáků vystavíme Osobní list, rozdělíme paraglidingové vybavení a v závislosti na meteorologické situaci začínáme s výukou praktické nebo teoretické části kurzu.

Nezapomeňte si proto už na první setkání vzít vhodné oblečení a pevnou kotníkovou obuv.

Bezmotorová část výcviku

Poté co jsou žáci seznámeni s jednotlivými částmi paraglidingového vybavení vezme si každý svůj přidělený komplet a přesuneme se na cvičnou louku, kde se budeme po zbytek dne učit startovat a ovládat padák bez odpoutání od země. Druhý den přejíždíme na cvičné terény s malým převýšením, kde trénujeme starty s odpoutáním od země. Žáci nabírají výšku maximálně 15metrů. Při tomto cvičení jsou už žáci v rádiovém spojení s instruktorem, který je pomocí vysílačky upozorňuje na chyby a bezpečně koriguje jejich první lety. Dále trénujeme zatáčky o 90° a 180° a přistání do určeného prostoru. Je-li dostatečně silný vítr vyzkoušíme si křížové starty. 

Teprve po spolehlivém zvládnutí těchto cvičení jsou žáci připraveni na motorovou část výcviku.

Motorová část výcviku 

Žáci, kteří již bezpečně ovládají padákový kluzák mohou přistoupit ke cvičení s motorovou krosnou. Začínáme seznámením s typem motorové krosny na které bude výcvik probíhat, jejím sestavením a bezpečnou manipulací. Ve škole používáme krosny firmy NIRVANA typu ELECTRIC 210 a RODEO. 

Poté si vyzkoušíme tah motoru a manipulaci s ovladačem plynu nejprve na zemi a pak i na zádech. Nejméně oblíbenou nicméně nezbytnou část praktického výcviku tvoří nácvik startování padáku s motorovou krosnou na zádech s vypnutým motorem.

Po zvládnutí tohoto kroku už nic nebrání tomu, abyste motor nastartovali a VZLÉTLI… Většinou se létá brzy ráno, pozdě odpoledne a večer, kdy není silný vítr a termika. V případě nevětrného a netermického počasí se létá po celý den.

Během každého vašeho letu vám bude zapůjčena speciálně odhlučněná komunikační přilba díky které budete mít vždy na dosah instruktora, který vám poradí při startu, bude vás upozorňovat na chyby během letu a pomůže vám přistát do vymezeného prostoru.

Předepsaná cvičení pro letový výcvik

 • Nácvik letu po okruhu
 • Nácvik změny smyslu otáčení
 • Průlety
 • Pilotáž při velkém náklonu a změně nastavení přípustě
 • Nácvik nouzového přistání
 • Let s návratem
 • Navigační let po trojúhelníkové trati
 • Přezkušovací let

Počet povinných cvičení uvedený ve výcvikové osnově je pouze orientační. Škola si vyhrazuje právo v případě pochybností instruktora počet některých cvičení kvůli bezpečnosti žáka navýšit.

Teoretický výcvik

Tak jako ve všech našich kurzech, tak i v kurzu Motorovém probíhá souběžně s praktickým výcvikem také teoretická výuka. Ta předchází jakékoliv činnosti s padákem a to jak na zemi, tak ve vzduchu..

Instruktoři vás seznámí se stavbou a konstrukcí motorové krosny, naučí vás řešit nouzové situace, dozvíte se důležité postupy v oblasti zdravovědy a v neposlední řadě se seznámíte s předpisy, jejichž znalost je nezbytná pro bezpečný pohyb ve vzduchu.

Budeme se vám snažit předat maximum vědomostí a vlastních zkušeností. Aby byla výuka co nejefektivnější, používáme během teoretického výkladu dataprojektor, letecké časopisy, knihy a filmy. Velmi přínosným výukovým materiálem je také video průběžně natáčené po dobu kurzu.

Závěr

Každého žáka provází od nástupu do kurzu „Osobní list“. Zde je průběžně zaznamenáván celý výcvik – jak praktická cvičení, tak i teorie se kterou byl žák instruktorem seznámen.

Po vyplnění celého Osobního listu splnil žák potřebnou osnovu výcviku a může přistoupit k závěrečnému přezkoušení. Závěrečné přezkoušení se skládá z testu, ústního přezkoušení a praktické části. Po složení závěrečných zkoušek bude žákovi na základě potvrzeného Osobního listu vystaven Pilotní průkaz PPG. Tento průkaz opravňuje k létání po celém světě. Od pilota se vyžaduje absolutní samostatnost, zodpovědnost a perfektní ovládání padákového kluzáku. 

Rozložení jednotlivých cvičení do treninkových dní je značně závislé na průběhu počasí a individuálních schopnostech žáka. Žáci, kteří během základního kurzu nezvládnou bezpečně celou výcvikovou osnovu se mohou dle potřeby zůčastnit ještě pokračovací praxe. Při této pokračovací praxi již účtujeme pouze nájem vybavení a čas, který je nutný k odstranění chyb a k přípravě žáka na závěrečnou pilotní zkoušku.

Žáci, kteří si v naší škole zakoupí výbavu (motorovou krosnu, padák) mají pokračovací praxi ZDARMA.

Cena motorového kurzu paraglidingu-1.část

Cena kurzu: 12.500,- Kč (7.500,- Kč při zakoupení výbavy)

Cena zahrnuje

 • Zapůjčení kompletního paraglidingového vybavení (padákový kluzák, sedačka s chráničem páteře, ochranná přilba pro bezmotorovou část výcviku, motorová krosna  firmy Nirvana)
 • Zapůjčení radiostanic pro bezmotorovou  a odhlučněných komunikačních  přileb pro motorovou část výcviku
 • Péči zkušených instruktorů
 • Povinné pojištění na škody způsobené třetí osobě a podklady k Pilotní licenci
 • Práce instruktorů při praktické i teoretické výuce
 • Výuková kniha Paragliding  
 • Výukové DVD
 • Paragliding sešit se všemi důležitými informacemi a volným místem pro vaše zápisky
 • Zapůjčení výukových materiálů (knihy meteorologie, paragliding, DVD)
 • Pronájem startovacích a přistávacích ploch
 • Palivo a mazivo
 • Vystavení Osobního listu
 • Záznam průběhu kurzu (digitální foto na CD)
 • Záznam celé praktické výuky – videonahrávka, sloužící k následnému rozboru a zkvalitnění výuky
 • Technický servis
 • Poradenský servis
 • Dárkový balíček – diplomatka, tričko,  propiska, nálepky, katalogy padáků, motorů

Cena nezahrnuje

 • Dopravu na místo výcviku
 • Ubytování
 • Stravu
 • Poplatek za přezkoušení inspektorem
 • Poplatek za vydání pilotní licence

Další informace

V případě nepříznivého počasí máte vždy možnost zdarma dokončit kurz v náhradním termínu (zpravidla kurz prodloužen o další 2dny - sobotu a neděli).

V průběhu sedmidenního intenzivního kurzu motorového paraglidingu vás zkušení instruktoři seznámí s problematikou tohoto leteckého sportu a získáte teoretické i praktické znalosti potřebné k vašemu budoucímu samostatnému létání. To vše ve škole paraglidin

Online přihláška

Seznam kurzů
Seznamovací kurz
Základní kurz - 3 dny
Pokračovací kurz
Pokurzovky
Základní motorový kurz - 1.část
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Motorový kurz - 2.část
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Individuální kurz paraglidingu
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Bezpečnostní kurz paraglidingu
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Letová praxe
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Motorový kurz pro piloty s letovou praxí
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Prázdninový víkendový kurz
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Paraglidingový kurz pro náročné
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Pozemní trénink
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Paragliding pro firmy – teambuilding – outdoor akce
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Základní kurz - 7 dní
Není vypsán žádný termín pro tento kurz.
Termické výlety