Mohu nějak prodloužit životnost kluzáku?

Stav Vašeho padákového kluzáku a jeho životnost závisí na správném zacházení, skladování a péči, kterou mu věnujete. Dbejte proto na dodržování následujících bodů:

Zvolte vhodné startoviště. Dávejte si pozor na vyčnívající kořeny, ostré kameny, křoví nebo větve, které by mohly poškodit šňůry nebo vrchlík.

Po přistání se snažte správným přitažením řidiček zabránit spadnutí vrchlíku na náběžnou hranu. V opačném případě může dojít k roztržení plášťů nebo žeber.

Nestoupejte na šňůry a vrchlík při přípravě ke startu. Snažte se vyhnout tahání vrchlíku a šňůr po zemi, je-li podklad kamenitý nebo jakkoliv jinak ostrý či drsný. Start na asfaltu nebo betonu vede jednoznačně k poškození opletu šňůr a prodření vrchlíku.

Padákový kluzák by neměl být vystavován slunečnímu svitu déle než nezbytně nutno. Ultrafialové záření způsobuje nejen ztrátu intenzity barvy kluzáku, ale s časem dochází k degradaci porosity a pevnosti tkaniny. Čekáte-li dlouho na startu na vhodné podmínky, kluzák by měl zůstat schován ve vnitřním ochranném obalu nebo batohu.Ačkoliv se o vlhkém či mokrém vrchlíku zmiňují všechny příručky a knížky o padákových kluzácích, spousta pilotů stále podceňuje toto riziko. Ztráta kvality tkaniny, ze které je kluzák vyroben, změna chování vrchlíku a změna geometrie šňůr a tím snížení výkonu kluzáku jsou důsledkem balení vlhkého nebo mokrého vrchlíku. Nebalte mokrý vrchlík. Nemáte-li jinou možnost, snažte se alespoň v co nejkratším čase usušit vrchlík, pokud možno na stíněném a dobře větraném místě.

Pokud si nejste jisti životností kluzáku (např. po komplikovaném přistání), nebo máte-li pocit, že se změnily letové vlastnostmi kluzáku, kontaktujte přímo výrobce.

Nechte si provést technickou prohlídku kluzáku každých 100 letových hodin.